1. Mențiuni legale

Site-ul https://www.lacroix-ambalaje.ro/ este editat de către GROUPE LACROIX, SAS, având un capital de 2 550 460,00 €, întreprindere înregistrată în SIRENE sub numărul de înregistrare 646 650 234 la RCS de Lons-Le-Saunier și având sediul social în 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Nr. TVA intracomunitară: FR 87 646650234.

Directorul publicației: Lacroix Emballages

Responsabil cu dosarul datelor personale:
Lacroix Emballages SAS – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 Bois d’amont – FRANCE.
Tel.: 03 84 34 15 15 
E-mail : contact-dpo@groupe-lacroix.com

Site-ul a fost realizat de către societatea Publigo, 35 rue de Bordes 71500 LOUHANS.

Site-ul este găzduit de OVH, 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1.

Prezentul site este scutit de declararea la autoritatea franceză de protecție a datelor cu caracter personal (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) conform deliberării nr. 2006-138 din 9 mai 2006 prin care s-a decis scutirea de declarare a prelucrărilor constituite în scopuri de informare sau comunicare externă.

2. Condiții generale de utilizare

Definiții

Se definesc următorii termeni în cele ce urmează:

„Site” sau „serviciu”: site-ul https://www.lacroix-ambalaje.ro/ și ansamblul paginilor sale.
„Editor”: GROUPE LACROIX, responsabil cu editarea și cu conținutul site-ului.
„Utilizator”: Utilizatorul de internet care vizitează și utilizează serviciile site-ului.

Obiectul site-ului și desemnarea părților

Obiectul prezentului site este determinat drept „site vitrină”.

Site-ul permite acces liber și gratuit tuturor utilizatorilor de internet. Navigarea pe site implică acceptarea, de către utilizatorul de internet, a tuturor acestor condiții generale, confirmând în același timp că a luat cunoștință de acestea. Această acceptare va consta, pentru utilizatorul de internet, în bifarea casetei corespunzătoare frazei de acceptare a prezentelor condiții generale care include, de exemplu, mențiunea „confirm că am citit și acceptat toate condițiile generale ale site-ului.”. Se va considera că bifarea acestei casete are aceeași valoare cu o semnătură manuscrisă din partea utilizatorului de internet. Utilizatorul de internet recunoaște valoarea de probă a sistemelor de înregistrare automată ale editorului prezentului site și, cu excepția aducerii unei probe contrare, renunță la contestarea acestora în caz de litigiu. Acceptarea prezentelor condiții generale implică din partea utilizatorilor de internet faptul că au capacitatea legală necesară pentru acest lucru.

Exonerarea de răspundere a editorului în cadrul executării prezentului contract

În caz de imposibilitate de acces la site, din cauza unor probleme tehnice sau de altă natură, utilizatorul nu va putea invoca o daună și nu va putea pretinde niciun fel de despăgubiri.

Linkurile hypertext prezentate pe acest site pot trimite la alte site-uri de internet și responsabilitatea editorului prezentului site nu va fi angajată în cazul în care conținutul acestor site-uri contravine legislației în vigoare. De asemenea, responsabilitatea editorului prezentului site nu va fi angajată în cazul în care, vizitarea de către utilizatorul de internet a unuia dintre aceste site-uri îi cauzează un prejudiciu.

Drepturi de proprietate intelectuală asupra elementelor publicate pe acest site

Toate elementele prezentului site aparțin editorului sau unui mandatar terț, sau sunt utilizate de către editor pe site cu autorizarea proprietarului lor. Orice copie a logourilor, conținuturilor text, pictografic sau video, fără ca această enumerare să fie limitativă, este interzisă cu rigurozitate și are aparența contrafacerii. Orice membru care se face vinovat de contrafacere va fi susceptibil de eliminarea contului său fără preaviz și fără despăgubire și fără ca această eliminare să poată constitui o daună pentru acesta, fără rezerva unor posibile acțiuni în justiție ulterioare împotriva acestuia la inițiativa editorului prezentului site sau a mandatarului său. Prezentul site utilizează elemente (imagini, fotografii, conținut) ale căror credite revin persoanelor fizice sau juridice indicate în capitolul „Credite”.

Credite

 

  • Jean-Baptiste Merillot
  • Studio Lautrec
  • Daniel Gillet

 

Limitarea răspunderii

Editorul site-ului nu are niciun fel de obligație de mijloace: responsabilitatea sa nu va putea fi angajată pentru o daună care rezultă din utilizarea rețelei internet, cum ar fi pierderea datelor, intruziune, virus, întreruperea serviciului sau altele. Utilizatorul confirmă expres că utilizează site-ul pe riscul propriu și sub responsabilitatea sa exclusivă.

Site-ul furnizează utilizatorului informații cu titlu informativ, cu imperfecțiuni, erori, omisiuni, inexactități și alte ambivalențe care pot exista. În orice caz, Editorul nu va putea fi ținut responsabil în niciun caz:

– pentru nicio daună directă sau indirectă, în special în ceea ce privește pierderile de profituri, lipsa câștigului, pierderile de clienți, de date care ar putea rezulta între altele din utilizarea site-ului sau, din contră, din imposibilitatea utilizării acestuia;
– pentru o disfuncție, indisponibilitate a accesului, o utilizare necorespunzătoare, pentru o configurare necorespunzătoare a calculatorului utilizatorului sau, de asemenea, pentru utilizarea unui browser puțin folosit de către utilizator;
– pentru conținutul linkurilor de publicitate sau de altă natură sau al surselor externe accesibile utilizatorului pornind de la site.

Accesul la site

Responsabilitatea editorului site-ului nu poate fi angajată din cauza unei indisponibilități tehnice a conexiunii, indiferent dacă este determinată în mod specific de un caz de forță majoră, de o întreținere, actualizare, modificare a site-ului, intervenție a entității gazdă, grevă internă sau externă, pană de rețea, întrerupere a alimentării cu energie electrică sau, de asemenea, o configurație sau utilizare necorespunzătoare a calculatorului utilizatorului.

Clauze diverse

Prezentele condiții generale se supun aplicării dreptului francez. Acestea pot fi modificate în orice moment de către editorul site-ului sau mandatarul acestuia. Condițiile generale aplicabile utilizatorului sunt cele în vigoare la momentul acceptării acestora de către utilizator. Editorul se angajează în mod clar să păstreze toate condițiile generale vechi și să le furnizeze oricărui utilizator care le solicită.

În afara dispozițiilor de ordine publică, toate litigiile care ar putea apărea în cadrul executării prezentelor condiții generale vor putea fi înaintate aprecierii editorului site-ului în vederea unei soluționări amiabile, înaintea oricărei acțiuni judiciare. Se reamintește în mod expres că cererile de soluționare amiabilă nu suspendă termenele deschise pentru intentarea acțiunilor judiciare. Cu excepția unei dispoziții contrare de ordine publică, orice acțiune judiciară referitoare la executarea prezentului contract va trebui să fie supusă competenței jurisdicțiilor de resort ale Curții de apel sesizate.

În cazul în care una dintre clauzele prezentelor condiții generale este declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească, această nulitate nu va determina nulitatea ansamblului celorlalte clauze, care vor continua să producă efecte.

Utilizarea modulelor cookie

Un modul „cookie” permite identificarea utilizatorului unui site, personalizarea consultării de către acesta a site-ului și accelerarea afișării site-ului datorită înregistrării unui fișier de date pe calculatorul său. Site-ul poate utiliza module „cookie” în principal pentru 1) a obține statistici de navigare pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului și 2) a permite accesul la un cont de membru și la conținut care nu este accesibil fără conectare.

Utilizatorul confirmă că a fost informat de această practică și autorizează editorul site-ului să recurgă la aceasta. Editorul se angajează să nu comunice niciodată conținutul acestor module „cookie” unor părți terțe, cu excepția cazului în care există o cerință legală. Utilizatorul poate refuza înregistrarea modulelor „cookie” sau își poate configura browser-ul pentru a fi informat în prealabil cu privire la acceptarea modulelor „cookie”. Pentru a face acest lucru, utilizatorul va stabili parametrii browser-ului său:

– Pentru Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Pentru Safari: https://support.apple.com/ro-ro/HT201265
– Pentru Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro&hlrm=en&safe=on
– Pentru Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-cookies-firefox-focus-android
– Pentru Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Pentru mai multe informații: Gestionarea modulelor cookie ale site-ului nostru de internet.

Independența condițiilor

Dacă o dispoziție a Condițiilor generale este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice alt motiv, atunci respectiva dispoziție va fi considerată divizibilă de condiții și nu va afecta aplicabilitatea restului dispozițiilor. Prezentele condiții descriu întregul acord dintre utilizator și site-ul internet. Acestea înlocuiesc toate acordurile anterioare sau prezente, verbale sau scrise. Condițiile generale nu pot fi cesionate, transferate sau sub-licențiate de către utilizator.

O versiune tipărită a Condițiilor și a tuturor înștiințărilor date sub formă electronică va putea fi solicitată în cadrul procedurilor judiciare sau administrative referitoare la condițiile generale. Părțile convin că orice corespondență referitoare la aceste Condiții de utilizare trebuie să fie redactată în limba franceză.

Notificări

Orice notificare sau înștiințare privind prezentele condiții generale, mențiunile legale sau carta datelor cu caracter personal trebuie făcută în scris și trebuie transmisă prin predare personală, prin scrisoare recomandată sau certificată, prin poștă sau orice alt serviciu de mesagerie recunoscut la nivel național care permite urmărirea cu regularitate a tarifelor, la adresa poștală sau la adresa electronică indicată în Mențiunile legale de mai sus, precizând numele, prenumele, datele de contact și obiectul înștiințării.

Reclamații

Orice reclamație referitoare la utilizarea site-ului internet, a serviciului sau a oricărui alt serviciu aferent, a paginilor site-ului pe eventualele rețele de socializare sau a condițiilor generale, a mențiunilor legale sau a cartei datelor cu caracter personal trebuie să fie înaintată în termen de 365 de zile de la data apariției problemei care a determinat reclamația, independent de orice lege sau normă de drept contrară. În cazul în care o astfel de reclamație nu a fost înaintată în termenul de 365 de zile, această reclamație va fi inaplicabilă în justiție pentru totdeauna.

Inexactități

Este posibil să existe, în ansamblul site-uliu internet și al serviciilor propuse și într-o măsură restrânsă, inexactități sau erori sau informații care să fie în dezacord cu condițiile generale, mențiunile legale sau carta datelor cu caracter personal. În plus, este posibil să fie efectuate modificări neautorizate de către părți terțe pe site sau pe serviciile anexe (rețele de socializare …). Facem toate eforturile ca acest tip de abateri să fie corectate.

În cazul în care nu observăm o asemenea situație, vă rugăm să ne contactați la adresa poștală sau la adresa electronică indicată în Mențiunile legale de mai sus, incluzând, dacă este posibil, o descriere a erorii și a locului (URL), precum și informații suficiente care să ne permită să vă contactăm. Pentru cererile referitoare la drepturile de autor, consultați secțiunea privind proprietatea intelectuală.

© GROUPE LACROIX SAS – Toate drepturile rezervate