pefc

Limităm la maximum impactul asupra mediului

Prin demersul nostru la nivel de grup, concretizat printr-un efort constant de a reduce impactul asupra mediului, optimizăm procedeele de producţie şi produsele în sine .

Pentru reducerea amprentei de carbon a produselor noastre:

  • eficientizăm transporturile prin poziţionarea unităţilor de producţie cât mai aproape de client;
  • reducem consumurile energetice prin valorificarea deşeurilor lemnoase :de exemplu în cazul unităţii de producţie a placajului lemnos din Cousance –Franța , uzină certificată ISO 14001 V2004;
  • gestionăm eficient deşeurile în toate stadiile de producţie;

Pentru a produce ambalaje ‘’prietenoase’’ cu mediul :

  • materia primă lemnoasă provine din surse durabile (reglementarea PEFCTM)
  • ambalajele noastre din lemn sunt biodegradabile și compostabile industrial în conformitate cu norma EN14046
  • imprimeriile noastre din Europa sunt certificate FSC® pentru a permite transformarea cartonului provenit din surse controlate și prelevate într-o manieră responsabilă.
  • tipografiile noastre de pe teritoriul Franţei sunt certificate Imprim’Vert® (cerneluri non toxice , gestiunea deşeurilor)
  • fabricăm produse din materii reciclate (granule din plastic, carton reciclat) în cazul în care destinaţia ambalajului permite folosirea materiilor prime reciclate
  • ambalajele noastre din carton și polipropilenă sunt reciclabile
  • departamentul nostru de cercetare şi dezvoltare produse noi, depune un efort constant pentru reducerea greutăţii ambalajelor pe care le implementăm.