Definiția termenilor utilizați în politica de confidențialitate

Se definesc următorii termeni în cele ce urmează:

 • Date cu caracter personal”: înseamnă „orice informații privind o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente proprii identității sale” potrivit legii privind informatica și libertățile din 6 ianuarie 1978.
 • Site”, „Serviciu” sau „site-ul nostru”: site-ul https://www.lacroix-ambalaje.ro/ și ansamblul paginilor sale.
 • Editor” sau „Noi”: GROUPE LACROIX, persoana juridică sau fizică responsabilă cu editarea și conținutul Site-ului.
 • Utilizatorul” sau „dumneavoastră”: utilizatorul de internet care vizitează și utilizează Serviciile Site-ului.

Articolul 1 – Introducere și rolul Politicii de confidențialitate

Prezenta informare are scopul de a vă aduce la cunoștință angajamentele Societății noastre cu privire la respectarea vieții dumneavoastră private și la protecția Datelor cu caracter personal, colectate și prelucrate cu ocazia utilizării serviciilor oferite de site-ul nostru.

Este important să citiți prezenta politică de confidențialitate pentru a avea cunoștință de motivele pentru care utilizăm datele dumneavoastră și cum facem acest lucru.

Prin înscrierea dumneavoastră pe Site, vă angajați să ne furnizați informații reale despre dumneavoastră. Comunicarea de informații false este contrară condițiilor generale existente pe Site.

Vă aducem la cunoștință că prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată sau completată în orice moment, în special pentru a se conforma oricărei evoluții legislative, de reglementare, de jurisprudență sau tehnologică. Data actualizării acesteia va fi menționată în mod clar, dacă este necesar.

Aceste modificări vă obligă începând de la momentul încărcării lor online și vă invităm să consultați cu regularitate prezenta Politică de confidențialitate pentru a lua cunoștință de orice eventuale modificări.

De asemenea, veți regăsi descrierea drepturilor dumneavoastră privind protecția vieții private și modalitatea în care legea vă protejează.

Dacă aveți întrebări privind prezenta politică de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, prin intermediul formularului nostru de contact sau prin scrisoare adresată către: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Articolul 2 – Datele colectate pe Site

Datele colectate și prelucrate ulterior de către Site sunt cele pe care ni le transmiteți de bunăvoie prin completarea diferitelor formulare existente pe Site. Pentru anumite operațiuni asupra conținutului, puteți fi direcționat să transmiteți Datele care vă privesc către parteneri terți prin intermediul serviciilor proprii ale acestora. Nu vom dispune de respectivele date, colectarea și prelucrarea acestora fiind guvernate de condițiile proprii ale acestor intervenienți. Vă invităm să consultați condițiile acestora înainte de a comunica Datele dumneavoastră în acest cadru.

Adresa dumneavoastră de IP (număr de identificare atribuit pe internet calculatorului dumneavoastră) este colectată automat. Sunteți informat că Serviciul poate pune în practică un procedeu automatic de urmărire (Cookie) pe care îl puteți împiedica prin modificarea parametrilor respectivi ai browser-ului dumneavoastră de internet, după cum s-a explicat în condițiile generale ale prezentului Site.

La modul general, este posibil să vizitați site-ul nostru fără a comunica vreo informație personală despre dumneavoastră. În orice caz, nu aveți nicio obligație de a transmite aceste informații. Cu toate acestea, în caz de refuz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite informații sau servicii.

De asemenea, colectăm, utilizăm și partajăm date agregate precum date statistice sau demografice, indiferent de utilizarea acestora. Datele agregate pot proveni din informațiile dumneavoastră personale, însă nu sunt considerate ca atare de lege deoarece aceste date nu indică direct identitatea dumneavoastră. De exemplu, putem agrega datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentajul de utilizatori care ajung la o funcționalitate specifică a Site-ului.

În scopul de a furniza cele mai bune conținuturi și servicii, site-ul nostru utilizează serviciul de analiză al Google Analytics. Google Analytics nu urmărește comportamentul dumneavoastră de navigare pe site-uri internet terțe. Informațiile referitoare la dumneavoastră la care are acces Google Analytics nu conțin nicio dată personală referitoare la dumneavoastră.

Nu colectăm date considerate „sensibile”.

Coordonatele Utilizatorilor Site-ului care se vor înscrie pe acesta vor fi protejate, în conformitate cu dispozițiile legii informatice și a libertății din 6 ianuarie 1978. Conform acesteia din urmă, aceștia dispun de un drept de acces, de retragere, de modificare sau de rectificare a Datelor pe care le-au furnizat. Pentru acest lucru, este suficientă formularea unei cereri prin formularul nostru de contact, sau prin scrisoare către: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Colectarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor de către Editor nu necesită declararea la autoritatea franceză de protecție a Datelor cu caracter personal (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL).

Articolul 3 – Identitatea operatorului

Operatorul este societatea GROUPE LACROIX, având sediul social la următoarea adresă: 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

 

Articolul 4 – Scopul Datelor colectate

Datele identificate ca fiind obligatorii pe formularele Site-ului sunt necesare pentru a putea beneficia de funcționalitățile corespunzătoare ale Site-ului și, mai exact, de operațiunile asupra conținuturilor propuse în cadrul acestuia.

Site-ul poate colecta și prelucra Datele Utilizatorilor săi:

 • În scopul de a vă furniza informațiile sau serviciile la care v-ați abonat, respectiv: Trimiterea de mesaje newsletter, oferte comerciale.
 • În scopul de a colecta informații care ne permit să îmbunătățim site-ul, produsele și serviciile noastre (în special prin utilizarea de cookies).
 • În scopul de a vă putea contacta cu privire la: Prospectare, oferte comerciale, răspuns la un proiect.

Articolul 5 – Destinatarii și utilizarea Datelor colectate

Datele colectate de noi sunt prelucrate pentru a putea executa operațiuni asupra conținutului Serviciului.

Puteți primi mesaje de poștă electronică (e-mail) de la Serviciul nostru, în special în cadrul mesajelor newsletter pe care le-ați acceptat. Puteți solicita să nu mai primiți aceste mesaje de poștă electronică contactându-ne prin intermediul formularului nostru de contact sau la linkul prevăzut în acest scop în fiecare dintre mesajele de poștă electronică care vă vor fi adresate.

Numai editorul site-ului este destinatarul Informațiilor dumneavoastră personale. Acestea nu sunt transmise niciodată unei părți terțe, fără a lua în considerare subcontractanții la care apelează editorul site-ului. Nici editorul site-ului și nici subcontractanții nu comercializează datele cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului său.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu părțile indicate mai jos în scopurile definite în prezenta politică de confidențialitate.

Solicităm tuturor părților terțe să garanteze securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să le prelucreze în conformitate cu legea. Nu le permitem furnizorilor noștri de servicii terți să utilizeze datele dumneavoastră.

Articolul 6 – Temeiurile legale care guvernează prelucrarea datelor

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), editorul site-ului nu prelucrează datele cu caracter personal decât în următoarele situații:

 • cu consimțământul dumneavoastră;
 • atunci când există o obligație contractuală (un contract între editorul site-ului și dumneavoastră);
 • pentru a răspunde unei obligații legale (în temeiul legislației UE sau naționale).

Articolul 7 – Securitatea Datelor

Sunteți informați că Datele dumneavoastră vor putea fi dezvăluite în aplicarea unei legi, a unui regulament sau în virtutea unei decizii a unei autorități de reglementare sau judiciare competente sau, de asemenea, dacă acest lucru se dovedește necesar, pentru ca Editorul să își conserve drepturile și interesele.

Am implementat măsuri de securitate corespunzătoare pentru a împiedica pierderea, utilizarea, modificarea, dezvăluirea sau consultarea accidentală a datelor dumneavoastră cu caracter personal fără autorizare. În plus, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal se supune unei proceduri de securitate definite și documentate.

Articolul 8 – Perioada de păstrare a Datelor

Datele sunt stocate la gazda site-ului, ale cărei coordonate sunt indicate în mențiunile legale ale Site-ului și sunt păstrate pe durata necesară în mod strict pentru realizarea scopurilor vizate mai sus și nu va depăși 36 de luni. Dincolo de această perioadă, datele vor fi păstrate în scopuri exclusiv statistice și nu vor da naștere la niciun fel de exploatare, indiferent de natura acesteia.

Articolul 9 – Prestatori împuterniciți și transferul către o țară terță din afara Uniunii Europene

Editorul site-ului vă informează că recurge la prestatori împuterniciți pentru a facilita colectarea și prelucrarea datelor pe care ni le-ați comunicat. Acești prestatori pot fi situați în afara Uniunii Europene și au comunicarea datelor colectate prin intermediul diverselor formulare prezente pe Site.

Editorul site-ului se asigură în prealabil de implementarea de către prestatorii săi a unor garanții adecvate și de respectarea condițiilor stricte privind confidențialitatea, utilizarea și protecția datelor. În special, este acordată atenție existenței unui temei legal pentru efectuarea oricărui transfer de date către o țară terță. În acest scop, unii dintre prestatorii noștri se supun regulamentelor interne ale întreprinderii (sau „Binding Corporate Rules”) care au fost aprobate de către CNIL în 2016, în timp ce alții se supun nu numai Clauzelor Contractuale Standard, ci și Privacy Shield (Protejarea vieții private).

Articolul 10 – Drepturi informatice și libertăți

Conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, aveți drepturile detaliate în cele ce urmează, pe care le puteți exercita conform celor indicate la Articolul 1 din prezenta Politică de confidențialitate scriindu-ne la adresa poștală menționată la început (GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT) sau prin trimiterea unui mesaj electronic prin intermediul formularului nostru de contact :

 • Dreptul de informare: avem obligația de a vă informa cu privire la modalitatea în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal (după cum se descrie în prezenta politică de confidențialitate).
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a formula o cerere de acces la datele care vă privesc pentru a primi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem; Cu toate acesta, având în vedere obligația de securitate și de confidențialitate în prelucrarea datelor cu caracter personal care incumbă editorului site-ului sunteți informați că cererea dumneavoastră va fi prelucrată cu condiția să faceți dovada identității dumneavoastră, în special prin furnizarea unei copii scanate sau a unei fotocopii a documentului dumneavoastră de identitate valabil.
 • Dreptul de rectificare: dreptul de a ne solicita să rectificăm datele dumneavoastră cu caracter personal care vă privesc și care ar fi incomplete sau inexacte. În temeiul acestui drept, legislația vă autorizează să solicitați rectificarea, actualizarea, blocarea, precum și ștergerea datelor referitoare la dumneavoastră care pot fi inexacte, eronate, incomplete sau învechite.
 • Dreptul la ștergere, cunoscut și sub denumirea „dreptul de a fi uitat”: în anumite cazuri ne puteți solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem referitoare la dumneavoastră (cu excepția cazului în care există un temei juridic imperios care ne obligă să le păstrăm).
 • Dreptul la limitarea prelucrării: aveți dreptul, în anumite cazuri, să ne solicitați suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a ne solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un format actual (de exemplu, un fișier .csv).
 • Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, interzicându-ne să prelucrăm datele dumneavoastră în scop de marketing direct).

Cu toate acestea, exercitarea acestui drept nu este posibilă decât în una dintre următoarele două situații: atunci când exercitarea acestui drept este fundamentată pe motive legitime sau atunci când exercitarea acestui drept are scopul de a se opune utilizării datelor colectate în scopuri de prospecțiune comercială.

Vă rugăm să ne contactați în cazul în care doriți să vă exercitați unul dintre drepturile descrise mai sus printr-o scrisoare trimisă la GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT sau prin poștă electronică prin intermediul formularului nostru de contact.

Nu veți avea de plătit taxe pentru accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal (nici pentru exercitarea oricărui alt drept). Cu toate acestea, vă putem factura costuri rezonabile în cazul în care solicitarea dumneavoastră este nefondată în mod manifest, este repetitivă sau excesivă. În acest caz, putem, de asemenea, refuza să răspundem la solicitarea dumneavoastră.

Editorul site-ului va avea dreptul, dacă este cazul, de a se opune cererilor manifest abuzive prin caracterul lor sistematic, repetitiv sau prin numărul lor.

Putem să vă solicităm informații specifice pentru a confirma identitatea dumneavoastră și pentru a vă asigura dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (sau pentru exercitarea oricărui alt drept). Este vorba de o măsură de securitate pentru a garanta faptul că aceste date cu caracter personal nu sunt furnizate unei persoane care nu este autorizată să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a obține mai multe informații privind cererea dumneavoastră, pentru a vă da un răspuns mai rapid.

Încercăm să răspundem tuturor cererilor legitime în termen de o lună. Acest termen de o lună poate fi depășit în cazul în care cererea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați înaintat mai multe cereri. În acest caz, vă vom anunța în prealabil și vă vom ține la curent.

Articolul 11 – Reclamație la Autoritatea de protecție a datelor

În cazul în care considerați că editorul site-ului nu își respectă obligațiile în privința Informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, puteți adresa o reclamație sau o solicitare la autoritatea competentă. În Franța, autoritatea competentă este CNIL căreia îi puteți adresa o cerere prin mijloace electronice la următoarea adresă: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Articolul 12 – Politica referitoare la modulele cookie

Cu ocazia primei dumneavoastră conectări pe site-ul nostru web, dacă este necesar, veți fi informat printr-un banner în partea de jos a ecranului că informațiile privind navigarea dumneavoastră pot fi înregistrate în fișiere alfanumerice denumite „cookies”. Politica noastră de utilizare a modulelor cookie vă permite să înțelegeți mai bine dispozițiile pe care le implementăm în privința navigării pe site-ul nostru web. Aceasta vă informează, în principal, asupra ansamblului modulelor cookie prezente pe site-ul nostru web, scopul acestora și vă oferă modalitățile de urmat pentru parametrizarea acestora.

a) Informații generale privind modulele cookie prezente pe site

Editorul site-ului va putea proceda la plasarea de cookies pe hard disk-ul terminalului dumneavoastră (calculator, tabletă, telefon mobil etc.) pentru a vă garanta o navigație fluidă și optimă pe site-ul nostru internet.

Modulele „cookie” (sau martori de conectare) sunt mici fișiere text de dimensiune limitată, care ne permit să recunoaștem calculatorul, tableta sau telefonul dumneavoastră mobil pentru a personaliza serviciile pe care vi le propunem.

Informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie nu permit în niciun fel identificarea dumneavoastră nominală. Acestea sunt utilizate exclusiv pentru nevoile noastre proprii, pentru a îmbunătăți interactivitatea și performanța site-ului nostru web și pentru a vă adresa conținut adaptat la centrele dumneavoastră de interese. Niciuna dintre aceste informații nu face obiectul unei comunicări către părți terțe, cu excepția cazului în care editorul site-ului a obținut consimțământul dumneavoastră prealabil sau atunci când dezvăluirea acestor informații este cerută prin lege, prin dispoziția unui tribunal sau a oricărei autorități administrative sau judiciare competente pentru a avea acces la acestea.

Pentru a clarifica mai bine informațiile pe care modulele cookie le identifică, veți regăsi un tabel care enumeră diferitele tipuri de module cookie care pot fi utilizate pe site-ul web al editorului, numele, scopul și durata de păstrare a acestora, la adresa https://www.lacroix-ambalaje.ro/cookies/.

b) Configurarea preferințelor dumneavoastră privind modulele cookie

Puteți accepta sau refuza stocarea modulelor cookie în orice moment.

La prima dumneavoastră conectare pe acest site, dacă este necesar, va apărea în partea de jos a ecranului un banner care prezintă pe scurt informații referitoare la stocarea modulelor cookie și la tehnologiile similare. Acest banner vă informează că, prin continuarea navigării pe site-ul web al editorului (prin încărcarea unei pagini noi sau făcând click pe diferite elemente ale site-ului, de exemplu), acceptați stocarea de module cookies pe terminalul dumneavoastră.

În funcție de tipul modulelor cookie respective, poate fi imperativă primirea consimțământului dumneavoastră pentru stocarea și citirea modulelor cookie pe terminalul dumneavoastră.

c) Module cookie scutite de consimțământ

Potrivit recomandărilor Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), anumite module cookie sunt scutite de primirea prealabilă a consimțământului dumneavoastră în măsura în care sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului internet sau au drept scop exclusiv permiterea sau facilitarea comunicării pe cale electronică. Este vorba în special de modulele cookie de identificare a sesiunii, de autentificare, ale sesiunii de echilibrare a încărcării, precum și de module cookie de personalizare a interfeței dumneavoastră. Aceste module cookie se supun integral prezentei politici în măsura în care sunt emise și gestionate de către editorul site-ului.

d) Modulele cookie care necesită primirea prealabilă a consimțământului dumneavoastră

Această cerință se referă la modulele cookie emise de către părți terțe și care sunt calificate drept „persistente” în măsura în care rămân pe terminalul dumneavoastră până la ștergerea sau până la data de expirare a acestora.

Deoarece asemenea module cookie sunt emise de către părți terțe, utilizarea și stocarea acestora se supun propriilor lor politici de confidențialitate către care veți găsi un link în cele ce urmează. Această familie de module cookie include cookies de măsurare a audienței, cookies publicitare, la care editorul site-ului nu poate recurge, precum și cookies de partajare a rețelelor de socializare (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.). Modulele cookie de partajare a rețelelor de socializare sunt emise și gestionate de editorul rețelei respective de socializare. Sub rezerva consimțământului dumneavoastră, aceste module cookie vă permit să partajați cu ușurință o parte din conținutul publicat pe site, respectiv prin intermediul unui „buton” care aplică partajarea în funcția de rețeaua de socializare respectivă.

Modulele cookie de măsurare a audienței stabilesc statistici privind frecventarea și utilizarea diferitelor elemente ale site-ului web (cum ar fi conținuturile / paginile pe care le-ați vizitat). Aceste date participă la îmbunătățirea ergonomiei site-ului. Pe site-ul nostru de internet, este utilizat un instrument de măsurare a audienței (Google Analytics); politica de confidențialitate a acestuia este disponibilă în limba franceză la următoarea adresă de internet: https://policies.google.com/privacy?hl=ro-ro

e) Instrumente de parametrizare a modulelor cookie

Majoritatea browser-elor de internet sunt configurate automat astfel încât să fie autorizată stocarea de module cookie. Browser-ul dumneavoastră vă ofertă oportunitatea de a modifica acești parametri standard astfel încât ansamblul modulelor cookie să fie respins sistematic sau astfel încât doar o parte a modulelor cookie să fie acceptată sau refuzată, în funcție de emitentul acestora.

ATENȚIE: Vă atragem atenția asupra faptului că refuzul de stocare a modulelor cookie pe terminalul dumneavoastră poate modifica totuși experiența dumneavoastră de utilizator, precum și accesul la anumite servicii sau funcționalități ale prezentului site web. Dacă este cazul, editorul site-ului își declină orice răspundere privind consecințele care au legătură cu degradarea condițiilor dumneavoastră de navigare care intervin ca urmare a opțiunii dumneavoastră de a refuza, elimina sau bloca modulele cookie necesare funcționării site-ului. Aceste consecințe nu vor constitui o daună și nu veți putea pretinde niciun fel de despăgubire ca urmare a acestui lucru.

Browser-ul dumneavoastră vă permite, de asemenea, să eliminați modulele cookie existente pe terminalul dumneavoastră sau, de asemenea, să vă semnaleze atunci când este posibil ca module cookie noi să fie stocate pe terminalul dumneavoastră. Acești parametrii nu au niciun efect asupra navigării dumneavoastră, însă vă fac să pierdeți toate beneficiile aduse prin modulele cookie.

Vă aducem la cunoștință în cele ce urmează instrumentele multiple puse la dispoziția dumneavoastră pentru a putea parametriza modulele cookie stocate pe terminalul dumneavoastră.

f) Stabilirea parametrilor browser-ului dumneavoastră de internet

Fiecare browser de internet propune parametrii proprii de gestionare a modulelor cookie. Pentru a ști cum să vă modificați preferințele în materie de module cookie, vă prezentăm în cele ce urmează link-uri către ajutorul necesar pentru a ajunge la meniul browser-ului dumneavoastră prevăzut în acest scop.

– Pentru Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Pentru Safari: https://support.apple.com/ro-ro/HT201265
– Pentru Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro&hlrm=en&safe=on
– Pentru Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-cookies-firefox-focus-android
– Pentru Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vă rugăm să ne contactați pentru orice întrebări sau cereri de informații suplimentare privind prezenta politică referitoare la cookies.

g) Lista modulelor cookie

Lista detaliată a modulelor cookie utilizate pe site-ul nostru este disponibilă la următoarea adresă: https://www.lacroix-ambalaje.ro/cookies/.